เราใช้ประโยชน์จากความสนุกสนานเมื่อพ่อแม่ของพวกเขาจากไป